Eo Wijersprijsvraag: ‘7sprong’ (winnaar 2e prijs)

Terra Incognita heeft samen met Wing de tweede prijs gewonnen voor de Eo Wijers-prijsvraag voor de Veenkoloniën (i.s.m. Wing).

De inzending ‘7sprong’ constateert dat de maatschappelijke functies die samen het landschap van de Veenkoloniën vormen uit elkaar zijn gegroeid. Boeren en burgers kennen elkaar niet meer en basale voorzieningen komen niet meer uit de eigen omgeving. Toch blijft er behoefte ontstaan aan leefcomfort en menselijke maat. ‘7sprong’ ziet kans om groot en klein te combineren.

Kansen zitten in collectieven waarin het welbegrepen eigenbelang van boeren, burgers en middenstanders worden gecombineerd. ‘7sprong’ schetst hiervoor een werkwijze en benoemt een katalysator die een aantal collectieven in gang kan zetten: de 7%-regel van het Europese Landbouwbeleid. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen boeren vanaf 2014 aan 7% van hun landbouwgrond een maatschappelijke functie te geven. Collectieven kunnen op die 7% van de grond een sprong maken om het aanwezige streekkapitaal in te zetten voor meer leefkwaliteit.

Frank Stroeken

  1. contactpersoon