Kwaliteitsatlas Groene Hart

Terra Incognita werkt aan diverse instrumenten voor regie op ruimtelijke kwaliteit. Voor het Groene Hart maakten wij de kwaliteitsatlas.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht bestond uit de uitvoerige consultatie van de toekomstige gebruikers. Hiertoe zijn voor twee gebieden in het Groene Hart pilots uitgevoerd: Zederik en Harmelen. De resultaten van deze twee pilots zijn verwerkt in een werkend interactief ‘proefmodel’ en een advies voor de uitvoering.

Bij de online webversie was Terra Incognita betrokken bij het aanleveren van verschillende praktijkvoorbeelden (o.a. Achthoven, Boterhuispolder en Stompwijk). Er zijn factsheets van deze gemeentelijke projecten opgenomen in de Kwalteitsatlas die kort en krachtig illustreren hoe en met welke onderwerpen ambitieuze gemeenten aan de slag zijn gegaan met ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart.

De Kwaliteitsatlas Groene Hart is te raadplegen via de website www.kwaliteitsatlas.nl.

Programmabureau Groene Hart

Groene Hart

Wing

2008

Jan Maurits van Linge

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon