Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit Rijn, Lek en Waal

Terra Incognita ontwikkelde Handreikingen Ruimtelijke Kwaliteit voor het ontwerpen aan de grote rivieren Rijn, Lek en Waal.

De provincie Gelderland gaf samen met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM en provincie Utrecht Terra Incognita de opdracht om handreikingen voor de ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen voor het rivierengebied langs de Rijn, Lek en Waal. In het werkproces is gebruik gemaakt van gebiedskennis van experts en toekomstige gebruikers in verschillende werkateliers.

De handreikingen worden zowel inspirerend als richtinggevend voor de ruimtelijke initiatieven in het rivierengebied. Ze zijn gestoeld op de ruimtelijke karakteristieken en kernkwaliteiten van het rivierenlandschap. Ambities zijn gedefinieerd die richting geven aan een reeks van ontwerpprincipes. Deze principes sturen op de mogelijke samenhang tussen projecten langs de rivier en op de betekenis binnen de grote lijnen van het rivierenlandschap.

Provincie Gelderland e.a.

Rijn, Lek en Waal

Alterra, SAB en Bureau Stroming

2009

Jan Maurits van Linge / Frank Stroeken

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon