Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Utrecht

Terra Incognita werkte samen met de beleidsmakers van de provincie aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) legt de provincie Utrecht het ruimtelijk beleid voor de periode 2013-2028 vast. De PRS is terughoudend met het toestaan van woningbouw buiten bestaand stedelijk gebied. De nadruk ligt op het bouwen in de bestaande steden en dorpen.

In het landelijk gebied zet de provincie zich in voor behoud en versterking van natuur, landschap, landbouw en recreatie. Dit doet zij door verschillende koersen aan te geven voor de diverse delen van het Utrechtse landschap. Ook wordt ingezet op het versterken van de samenhang met de Metropoolregio Amsterdam, de Zuidvleugel en de WERV-regio.

Dit regionale ruimtelijke beleid is vastgelegd op de ‘Visiekaart Utrecht 2028’. De visiekaart is opgesteld door Terra Incognita en maakt het mogelijk om de regionale relaties en de samenhang met de omliggende regio’s in beeld te brengen.

Provincie Utrecht

Utrecht

-

2012

Robert Arends

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon