Marinierskazerne Doorn
Op 8 maart heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug een amendement aangenomen over het vervolgproces voor het ontwikkelingskader voor de marinierskazerne in Doorn. 03/2018
Lees meer ...
Natuur als katalysator
Het Utrechts Landschap bestaat 90 jaar. Tijdens de Week van het Landschap werd in oktober 2017 een brochure gepresenteerd om te tonen wat dit Utrecht heeft gebracht. 10/2017
Lees meer ...
Waterwonderland
In opdracht van de provincie Friesland en het ministerie van EZ ontwikkelden we het concept Waterwonderland voor Kornwerderzand. Een natuurbelevingspark over Nederland en het water. 06/2017
Lees meer ...
 
Zonne-energie en erfgoed
In opdracht van RCE is een handreiking opgesteld over zonne-energie in het historische landschap rond de A37 (Drenthe). Hoe kan zonne-energie een plek krijgen in cultuurlandschappen? 03/2018
Lees meer...
Gastvrije Waaldijk
Terra Incognita heeft een visie opgesteld voor een recreatieve en toeristische ontwikkeling van de noordelijke Waaldijk van Nijmegen tot Gorinchem. De dijk als tribune voor beleving. 10/2017
Lees meer ...
Utrecht Science Park
Begin 2017 zijn ateliers georganiseerd met de bij de groene omgeving van het USP betrokken organisaties en gebiedspartijen. Terra Incognita begeleidde de ateliers en werkte de atelierresultaten uit. 06/2017
Lees meer ...
 
Living Lab Utrecht | Beurskwartier
Op 22 februari presenteerden we de resultaten van het ontwerpend onderzoek Living Lab Utrecht ‘schone en duurzame mobiliteit’ in het Beurskwartier aan de gemeente Utrecht. 02/2018
Lees meer ...
De Groene Hoogte
Op 19 juni 2017 werden de plannen voor de nieuwe woonwijk De Groene Hoogte gepresenteerd. Terra Incognita maakte het stedenbouwkundig plan voor dit bosrijke woongebied in Soesterberg. 06/2017
Lees meer ...
Visie Soesterberg Noord
Wij steldende stedenbouwkundige visie Soesterberg Noord op. De visie biedt ruimte voor woningbouw op het bedrijventerrein. In oktober 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. 10/2016
Lees meer...
 

© Terra Incognita | Utrecht | 2016

blog

Op onze blog vindt u meer nieuwsberichten en actualiteiten over Terra Incognita. Wilt u op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Ga dan naar onze weblog: www.terra-i.blogspot.com

Terra Incognita is ook actief op andere sociale media. Nieuwsgierig? Bekijk ons dan op linkedin, facebook of twitter.

NIEUWS