Terra Incognita heeft ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar actuele ruimtelijke thema’s en innovatieve ruimtelijke concepten.

Ons ontwerpend onderzoek richtte zich op actuele thema’s op het raakvlak van ruimtelijke ordening, ontwerp en innovatie. Wij deden dit door - zelfstandig of samen met andere partijen - studies te verrichten. Het onderzoeksprogramma werd afgestemd op de actualiteit en variëerde daarom in de tijd. Daarnaast begeleidden wij ook studenten bij hun stage- of afstudeeronderzoek.

Ook deden wij regelmatig mee aan ontwerp- of ideeën-prijsvragen. Deze prijsvragen gaven ons de ruimte om de resultaten van ons onderzoek ook buiten het laboratorium toe te passen. Wij deden dat zelfstandig of samen met andere creatieve denkers.

© Terra Incognita | Utrecht | 2018

ONDERZOEK

Op de webpagina prijsvragen staat een overzicht van prijsvraaginzendingen waar wij door de jaren heen een bijdrage aan hebben geleverd.