Uitvoeringsstrategie Bunnik: regionale opgave voor wonen, werken, recreatie & mobiliteit

In de Uitvoeringsstrategie Bunnik zijn de belangrijkste opgaven geformuleerd voor de gemeente Bunnik in de komende jaren. Terra Incognita leverde hiervoor stedenbouwkundig advies en werkte de regionale opgave uit voor woningbouw in een aantrekkelijk recreatief landschap.

De uitvoeringsstrategie van de gemeente Bunnik ademt de bereidheid uit om een integrale, regionale opgave op zich te nemen en hier een actieve rol in te spelen. Zeker op het gebied van woningbouw ziet de gemeente kansen om bij te dragen aan de regionale opgave.

De gemeente ligt op een strategisch punt in de groene, gezonde en slimme Utrechtse regio. In aansluiting op de bestaande kernen van Bunnik en Odijk en nabij knooppunten van OV en fiets kan ruimte worden geboden aan woningbouw in een aantrekkelijke landschappelijke omgeving. Hoe die ruimte benut kan worden voor aansprekende woonmilieus, is in een aantal werksessies met de gemeenteraad ruimtelijk verkend.

Gemeente Bunnik

Bunnik en Odijk

-

2017

Robert Arends

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon