Regionaal Park Buytenhout

Terra Incognita verkende de kansen voor een regionaal park als eerste stap in de richting van een uitvoerings-programma.

Terra Incognita heeft een interactief proces uitgestippeld om samen met de betrokken gemeenten en beheerders de kansen te identificeren en in perspectief te plaatsen. Er zijn werksessies op locatie gehouden, waarin eerst de wensen en dromen voor de toekomst centraal stonden en vervolgens de ambitie is bepaald en ideeën zijn vertaald in opgaven en doelstellingen.

De gemeente Zoetermeer heeft samen met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft, Staatsbosbeheer en Groenservice Zuid-Holland de mogelijkheden verkend voor het afstemmen van het beheer van de parkenreeks tussen Delft en de Nieuwe Driemanspolder. De vraag is daarbij of de groengebieden in dit intensief bebouwde deel van de Zuidvleugel zich kunnen ontwikkelen tot een regionaal park dat meer is dan de som der delen. Zo kan tussen de stadswijken het 'regionaal park Buytenhout’ gaan ontstaan.

Gemeente Zoetermeer

Zuidvleugel

-

2009

Jan Maurits van Linge

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon