Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Onderzoek naar de inzetbaarheid van collectieven en de toepasbaarheid van particuliere initiatieven bij nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Door Terra Incognita is een onderzoek uitgevoerd rondom het thema ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’. Hierbij staan bottom-up ontwikkelstrategieën en bewonersparticipatie centraal. Het gaat dan o.a. om zaken als zelfbouw, particulier opdrachtgeverschap, CPO, co-creatie en vraaggericht ontwikkelen.

Twaalf inspirerende praktijkvoorbeelden uit heel Nederland zijn geanalyseerd en ervaringen van bewoners, overheden, ontwerpers en ontwikkelaars zijn geïnventariseerd. Een aantal ‘best practices’ wordt nader onderzocht. Naar deze locaties zijn excursies georganiseerd. Dit betreft enkele recent uitgevoerde nieuwbouwprojecten in Nederland zoals Nobelhorst (Almere), Nieuw Leyden (Leiden) en Cronenburgh (Loenen aan de Vecht). De aldaar opgedane kennis en ervaring wordt verzameld, o.a. door middel van interviews met de belangrijkste stakeholders. Welke lessen kunnen er worden geleerd?

studies

Robert Arends

  1. contactpersoon