Eo Wijers-prijsvraag: Auberge De Kempen (winnaar eervolle vermelding)

Ontwerpend onderzoek als uitwerking van de Eo Wijers-prijsvraaginzending Auberge De Kempen (i.s.m. BMC).

De organisatie van de Eo Wijersprijsvraag heeft de inzenders van “Auberge de Kempen” opdracht gegeven om een uitwerking te geven aan de ideeën uit hun inzending. Met een eervolle vermelding op zak zijn we aan een reis begonnen naar het kansrijke maar nog wat mistige landschap van ‘rood voor groen’, ruimte voor ruimte, verhandelbare ontwikkelingsrechten, PPS en grondbeleid.

Het doel van ons onderzoek is om een impuls te geven aan de ontwikkelingen in het gebied van de Reusel, Grote en Kleine Beerze door de mogelijkheden van nieuwe kostendragers voor de ontwikkeling van het gewenste landschappelijke raamwerk, inclusief de Robuuste Ecologische Verbindingszone, in beeld te brengen.

Gedurende de reis hebben we vele partijen in ons onderzoek betrokken. Drie werkbijeenkomsten vormden de ruggengraat van het onderzoek:

- atelier met de streek

- atelier met mogelijke investeerders

- atelier met deskundigen

Jan Maurits van Linge

  1. contactpersoon