Expertisenetwerk Vrijetijdslandschappen op Nieuwe Gronden

Bundeling van inspiratie en expertise over recreatie in (agrarische) landschappen, geïnitieerd door burgers en ondernemers.

Terra Incognita brengt samen met Bureau BUITEN, Kok Consult en de ANWB haar expertise op het gebied van recreatie in op een kennisplatform. Dit kennisplatform heeft als doel om ‘bottom-up’ recreatieve gebiedsontwikkelingen te stimuleren vanuit particuliere initiatieven. En om met recreatie-ondernemers en agrarische grondeigenaren te bouwen aan een samenhangend vrijetijdslandschap met kwaliteit.

Als eerste stap is een expertisenetwerk opgericht. Dit netwerk beschikt over praktijkkennis en ervaring met particuliere initiatieven op het gebied van recreatie op het platteland en in vrijetijdslandschappen. Geslaagde voorbeeldplannen en reeds uitgevoerde projecten zijn verzameld in een database. Van elk plan of project is een korte beschrijving gemaakt.

De opgedane kennis wordt uitgewisseld via de website: www.vrijetijdslandschappen.nu

studies

Jan Maurits van Linge / Frank Stroeken

  1. contactpersoon