Regio-ateliers Groen IJsselmonde

Samen met APPM stelde Terra Incognita het Ontwikkelprogramma Groen IJsselmonde 2015/2016 op.

De aanleiding voor het opstellen van een ontwikkelprogramma voor IJsselmonde is gelegen in de Gebiedsvisie Deltapoort 2025. Daarin is door de bestuurders van de betrokken regio-gemeenten en de provincie Zuid-Holland als ambitie voor het gebied uitgesproken om de komende jaren te investeren in de ruimtelijke kwaliteit van het eiland IJsselmonde.

APPM en Terra Icognita zijn namens Deltapoort aan de slag gegaan met het organiseren van regio-ateliers. De eerste bijeenkomst stond in het teken van het op de kaart zetten van ideeën en projecten. De opkomst was hoog met ruim 50 bewoners, ondernemers, natuurorganisaties en stichtingen. De tweede bijeenkomst ging uit van alle ideeën en projecten die op de website www.groenijsselmonde.nl waren verzameld. De projecten zijn nogmaals besproken en een aantal ervan is aangewezen als icoonproject.

Zuidvleugel (stuurgroep Deltapoort)

IJsselmonde

APPM management consultants

2015

Jan Maurits van Linge

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon