New Harloheim: De Stelling van Haarlem

Terra Incognita stelde een plan op voor de herstructurering van Haarlem-Oost i.h.k.v. de prijsvraag ‘New Harloheim’ (NAi en Ymere).

De Haarlemse binnenstad en Haarlem-West zijn in trek als metropolitaan woonmilieu. De oostzijde van de stad ontbeert een dergelijke metropolitane kwaliteit. Daarom introduceren wij: de Stelling van Haarlem. Aan de stadsrand ontstaan moderne forten in een aaneengesloten groengebied.

Met lokale initiatieven van ondernemers uit de wijk vormen de nieuwe forten het bruisende hart van Haarlem-Oost. Waardecreatie voor en vanuit de buurt. De nieuwe forten geven een krachtige impuls aan stedelijke ontwikkelingen en zetten de wijkvernieuwing in gang.

De Stelling vormt samen met het strand en de duinen een uniek recreatiegebied voor alle Haarlemmers. Routes over land en water sluiten de metropolitane groengebieden op elkaar aan. De forten bieden ruimte aan restaurants, horeca en cultuur. De Stelling geeft Haarlem een nieuw gezicht in de Metropoolregio Amsterdam!

Jan Maurits van Linge

  1. contactpersoon