Dorpsuitbreiding Helanaveen

Ontwerpende verkenning naar een duurzame dorpsuitbreiding van Helenaveen (i.s.m. Hilberink Bosch Architecten).

Aan de rand van het dorp Helenaveen wil de provincie Noord-Brabant de mogelijkheden voor woningbouw verkennen. Een besloten prijsvraag moet inzicht geven of twee onderdelen uit het programma “Mooi Brabant”, te weten een kwaliteitsimpuls op ruimte voor ruimtelocaties én het dorps bouwen, gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Het gaat hier niet om een standaard uitbreidingsopgave. Helenaveen is de parel van de Peel. Een prachtige dorpsenclave met karakteristieke bebouwing, die in haar geschiedenis is vervlochten met het omringende hoogveen-landschap.

De dorpsuitbreiding wordt getransformeerd tot natuurgebied. Deze natuur wordt het collectief eigendom van de toekomstige bewoners. Zij gaan het met elkaar beheren of schakelen een beheerder in. De nieuwe woonkavels vormen samen een natuurgebied dat een impressie geeft van het veenlandschap dat hier vroeger lag met open water en zoetwatermoerassen.

Jan Maurits van Linge

  1. contactpersoon