Water en veiligheid: veelzijdig gebruik van de klimaatdijk

Ontwerpend onderzoek naar de kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik op de klimaatdijk.

De klimaatdijk is een waterkering die zo robuust (breed) is uitgevoerd dat deze niet doorbreekt en dus blijvende veiligheid biedt, ook bij toekomstige klimaatveranderingen. Een bijkomend kenmerk van de klimaatdijk is het multifunctionele gebruik van de dijk. De extra breedte bovenop de dijk biedt namelijk veel meer gebruiksmogelijkheden dan een traditionele dijk.

Terra Incognita verkende de veelzijdige gebruiksmogelijkheden van een klimaatdijk, zowel in bebouwde gebieden als in het agrarisch landschap langs de rivier. Op basis van literatuuronderzoek zijn de ruimtelijke en technische aspecten van de klimaatdijk in kaart gebracht. Zo ontstond een overzicht van dijktypologieën en dwarsdoorsneden van klimaatbestendige dijken. Voor de diverse dijktypen zijn bij het betreffende gebied passende gebruiksmogelijkheden onderzocht. Zowel groene als rode functies kwamen aan bod: landbouw, natuur, energie, recreatie, wonen en werken.

studies

Jan Maurits van Linge

  1. contactpersoon