Handreiking Natuur en Recreatie op de Heuvelrug

Terra Incognita heeft een handreiking opgesteld voor verbetering van de natuur en (verblijfs)recreatie op de Heuvelrug.

Natuurwaarden vormen voor de recreatieve functies op de Utrechtse Heuvelurg een kostbaar goed, maar soms ook een beperking. Recreatie-ondernemers hebben plannen tot kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van hun bedrijven, maar verwezenlijking van deze plannen blijkt met name in de EHS vaak planologisch lastig.

De provincie streeft naar natuurwinst in combinatie met meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme op de Heuvelrug. Terra Incognita organiseerde hiervoor een aantal werkateliers met recreatie-ondernemers, ambtenaren en natuur-organisaties. De resultaten van de ateliers zijn verwerkt in een handreiking.

De handreiking wil ondermeer bijdragen aan meer begrip en communicatie tussen de partijen die aan het werk gaan met de kwaliteit van recreatie en natuur op de Heuvelrug.

Provincie Utrecht

Utrechtse Heuvelrug

-

2014

Frank Stroeken

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon