Transformatievisie Oude Rijnzone 2020

Terra Incognita werkte aan de Transformatievisie voor de Oude Rijnzone.

Alphen-West/Rijnwoude-Oost is één van de drie deelgebieden van de Oude Rijnzone in het Groene Hart. Door de uiteenlopende functies en ontwikkelingsperspectieven in de verschillende deelgebieden is de transformatieopgave hier complex. Het gebied wordt bovendien aangestuurd vanuit verschillende gemeenten, met een eigen visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

In een reeks van drie gebiedsateliers is gewerkt aan een integrale gebiedsvisie voor Alphen-West/Rijnwoude-Oost. Met ruim twintig betrokken publieke, maatschappelijke en marktpartijen is op open en interactieve wijze samengewerkt aan een gedragen visie voor het gebied op de overgang van Alphen aan den Rijn naar het Groene Hart.

Op basis van een ruimtelijke analyse van de bestaande en toekomstige kwaliteiten doet de gebiedsvisie heldere uitspraken voor de periode tot 2020.

gemeente Alphen aan den Rijn

Oude Rijnzone

APPM management consultants

2006

Jan Maurits van Linge

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon