Ontwikkelingsperspectief Recreatiezones Utrecht en Amersfoort

Terra Incognita heeft ambitiekaarten opgesteld voor het Ontwikkelings-perspectief Recreatiezones.

In de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort liggen aan de rand van de stad groen ingerichte gebieden. Deze gebieden herbergen een mix aan gebruiksfuncties zoals landbouw, natuur, wonen en bedrijvigheid. Daarnaast hebben deze gebieden een recreatieve gebruiksfunctie. De provincie wil de recreatievoorzieningen in deze gebieden behouden en verder stimuleren.

In de recreatiezones zijn langzaam verkeersverbindingen tussen stad en land, maar ook verbindingen tussen de recreatieve gebieden van belang. In delen van de recreatiezones zullen vooral extensieve, routegebonden vormen van recreatie passend zijn, in andere gebieden juist intensievere recreatie. Provincie, regio, gemeenten en maatschappelijke organisaties werkten dit gezamenlijk uit in een aantal workshops. Terra Incognita begeleidde enkele workshops en visualiseerde de uitkomsten daarvan.

Provincie Utrecht

Utrecht en Amersfoort

-

2014

Robert Arends

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon