SharePark: autodelen en elektrisch rijden

Ontwerpend onderzoek naar autodelen en elektrisch rijden in de stad Utrecht (i.s.m. Dialogic).

Autodelen en elektrisch rijden krijgen snel voet aan de grond in Nederland. Het aantal deelauto’s en elektrische auto’s is in de afgelopen jaren fors gegroeid en zal naar verwachting gestaag blijven doorgroeien. Autodelen en elektrisch rijden leveren beide een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid in de stad. Steden worden schoner en stiller, auto’s worden efficiënter gebruikt, de parkeerdruk in binnensteden en woonwijken neemt af en er zullen op termijn minder auto’s door de stad rijden. Parkeerplaatsen voor de deur van de woning zullen hierdoor vaker ongebruikt blijven en uiteindelijk zelfs leeg komen te staan. Zo leiden autodelen en elektrisch rijden samen tot een ander, aantrekkelijker stadsbeeld.

Hoe de ruimtelijke transformatie van de stad er in de toekomst precies uit zal gaan zien als gevolg van autodelen en elektrisch rijden, is onbekend. Het ontwerpend onderzoek SharePark gaat op zoek naar mogelijke antwoorden op deze vraag.

studies

Robert Arends

  1. contactpersoon