Visie Water en Klimaatadaptatie

Terra Incognita heeft samen met bureau Stroming ruimtelijke bouwstenen opgesteld voor wateropgaven en klimaatadaptatie.

De Visie Water en Klimaatadaptie is onder regie van het Waterschap Rivierenland opgesteld vanuit het oogpunt van duurzaam waterbeheer én ruimtelijke kwaliteit. Ook zijn er dwarsverbanden gelegd met de inrichting van natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie.

De visie is gemaakt als een bouwsteen voor de Visie 2030 van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De visie eindigt daarom met een overzicht van mogelijke maatregelen en kansen die bruikbaar zijn voor de integrale regiovisie.

De bouwstenen zijn bestemd voor partijen die keuzes maken over het watersysteem en het landgebruik. Het is onze overtuiging dat slechts na intensieve uitwisseling met deze partijen een coherente visie kan ontstaan die richting geeft aan een klimaatbestendiger landschap in de regio. Aan deze uitwisseling wenst de visie een bijdrage te leveren.

Waterschap Rivierenland

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Bureau Stroming

2012-2013

Frank Stroeken

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon