Zonne-energie en erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Terra Incognita opdracht gegeven onderzoek te doen naar de relatie tussen cultureel erfgoed en zonne-energie. Aanleiding was het initiatief van Rijkswaterstaat om zonne-energieproductie langs de A37 ontwerpend te onderzoeken.

Er zijn in het landschap weinig historische of landschappelijke factoren die bepalen waar zonne-energie komt. Het kan overal, enkel beschikbare ruimte en een aansluitpunt zijn vereist. Dit neemt niet weg dat er een betekenisvolle relatie met het landschap kan worden gecreëerd. Enerzijds zijn de historische gegroeide landschaps-karakteristieken gevoelig voor de invloed van een zonnepark. Bij ernstige verstoring is een zonnepark daardoor niet wenselijk. Anderzijds kan er, door specifiek aandacht te geven aan vormgeving en inpassing van het zonnepark, juist bijgedragen worden aan behoud of ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden. Hiervoor zijn gereedschappen aangedragen.


RCE

Provincie Drenthe (A37)

-

2018

Frank Stroeken

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal

  5. contactpersoon