Terra Incognita voert ontwerpend onderzoek uit naar actuele ruimtelijke thema’s en innovatieve ruimtelijke concepten.

In ons onderzoekslaboratorium doen wij onderzoek naar actuele thema’s op het raakvlak van ruimtelijke ordening, ontwerp en innovatie. Wij doen dit door - zelfstandig of samen met andere partijen - studies te verrichten. Het onderzoeksprogramma wordt afgestemd op de actualiteit en variëert daarom in de tijd. Daarnaast begeleiden wij ook studenten bij hun stage- of afstudeeronderzoek.

Ook doen wij regelmatig mee aan ontwerp- of ideeën-prijsvragen. Deze prijsvragen bieden ons de ruimte om de resultaten van ons onderzoek ook buiten het laboratorium toe te passen. Wij doen dat zelfstandig of samen met andere creatieve denkers.

© Terra Incognita | Utrecht | 2016

ONDERZOEK

Op de webpagina prijsvragen staat een overzicht van prijsvraaginzendingen waar wij de afgelopen jaren een bijdrage aan hebben geleverd.