Dynamiek en verandering zorgen voor een levend (stads)-landschap met gebruiks- en toekomstwaarde. We handelen daarom volgens de vraag: “Welke kwaliteiten sluiten aan bij de behoeftes van vandaag én morgen?”

Wij zoeken bij elke opdracht naar een passend antwoord op de juiste vraag, gebaseerd op een gedegen analyse van stad, dorp en landschap. Historische kaarten en nieuwe media helpen ons op weg. Maar eerst gaan wij naar buiten. In zon en in regen.

Wij van Terra Incognita vinden dat er ruimte moet zijn voor dynamiek en verandering in het Nederlandse cultuurlandschap.

De historie en identiteit van een gebied - de genius loci - vormen het uitgangspunt van ons denken. Wij zijn gefascineerd door de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap en de sporen van gebruik in stad en dorp. Maar wij zien ook een sluipend proces waardoor veel Nederlandse steden, dorpen en landschappen op elkaar gaan lijken. De eigenheid verdwijnt langzaam.

Terra Incognita neemt de historie van stad, dorp en landschap uiterst serieus. Maar we vinden ook dat er ruimte moet zijn voor transformaties.

terra incognita ~

Terra Incognita is een term op oude landkaarten die werd gebruikt voor landsdelen die nog niet in kaart zijn gebracht: ‘t onbekende land, vol leven en toch een witte vlek op de kaart.

De oude avonturiers van weleer inspireren ons met hun ontdekkingsreizen. Een ontwerpopdracht zien wij graag als een ontdekkingsreis, op zoek naar een lonkend toekomstperspectief.

Gaat u mee aan boord?

© Terra Incognita | Utrecht | 2016

VISIE

• ruimte voor verandering