Toolkit Kas in Beeld

Terra Incognita ontwikkelde een digitale toolkit voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in glastuinbouw-gebieden.

De doelstelling van het project Kas in Beeld is om ondernemers in de glastuinbouw-sector bewust te maken, te prikkelen en aan te zetten tot verbetering van de beeldkwaliteit van hun bedrijf. Om dit doel te bereiken, ontwikkelde Terra Incognita een (digitale) toolkit in de vorm van een website: www.kasinbeeld.nl.

De Toolkit Kas in Beeld reikt concrete hulpmiddelen aan voor ondernemers en adviseurs in de glastuinbouw in de vorm van inspirerende voorbeelden die een stimulans zijn om de beeldkwaliteit van het tuinbouwbedrijf te verbeteren. In de toolkit worden tips en adviezen gegeven om tuinders op weg te helpen naar een mooie glastuinbouw in Nederland. Het hart van de toolkit wordt gevormd door een groot aantal praktijkvoorbeelden die tonen hoe er ruimtelijke kwaliteit kan worden gerealiseerd.

LTO Nederland

Nederland

-

2011

  1. opdrachtgever    

  2. locatie                  

  3. samenwerking   

  4. jaartal